Úvod

 

Úvodem

Vítejte na internetových stránkách hřbitova u sv. Anny, které vznikly jako součást diplomové práce na téma „Informační systém evidence hrobů“, Bc. Petry Nečekalové na ČVUT v Praze. Hlavním cílem této práce je možnost virtuálního prohlížení hřbitova v podobě 3D modelu a možnost získání informací o vlastnících hrobů a zesnulých. Tato stránka může posloužit k tvorbě rodokmenů a vyhledání různých informací o našich předcích, rodinách či kamarádech, kteří již mezi námi bohužel nemohou být.

 
Poděkování

Úvodem bych chtěla poděkovat lidem, kteří se mnou spolupracovali:

       • p. Ing. Petru Soukupovi, Ph.D – vedoucí diplomové práce
       • p. Ireně Uhlířové – starostka obce Kraselov
       • p. Pavlu Malinovi – figurant při geodetických pracích
       • p. Josefu Hartmanovi – spolupráce na tvorbě webu
       • p. Ing. Josefu Vichrovi – kronikář obce Kraselov
       • p. Brabcové z Kraselova – doplnění informací do evidence

 
K práci

Mou představou bylo vyhotovit diplomovou práci, která lidem poskytne informace a přiblíží jim kdykoli a odkudkoli prostředí, kde mají poslední útulek lidé, blízcí jejich srdcím. Tato práce bude také sloužit obci Kraselov pro úřední záležitosti a pro další snadné aktualizace evidence.

“Minulost nám všem určuje budoucnost, a proto je potřeba ji udržovat v povědomí i pro další generace.”

Mou práci bych chtěla věnovat mojí babičce a dědečkovi, manželům Kočovým
z Hodějova (Anna Kočová a Alois Kočí). Právě láska k těmto lidem, kteří už bohužel nejsou mezi námi, mě přivedla na tento nápad.

Recent Posts